Posted by on 22/09/2012

Torsdag d. 13. september var jeg med til at sparke sæsonen for UNF Odense i gang med foredraget, “DYR og MENNESKE – en historie om os selv“.

Her er oplægget til arrangementet:

“I takt med at naturvidenskaben – med bl.a. hjerneforskningen og de forskellige “neuro”-videnskaber i front – i stigende grad er begyndt at beskæftige sig med mennesket som forskningsobjekt, stiger behovet for at forstå, hvordan vores menneskelige egenskaber egentlig er opstået. Svaret på dette spørgsmål kan med fordel søges i menneskehjernens evolutionshistorie. Den eneste måde, vi kan håbe at få et indblik i denne udvikling på, er imidlertid ved at sammenligne menneskehjernen og dens funktioner med dyrenes og deres hjerner.

Forståelsen af mennesket og menneskehjernen kræver kort sagt et indgående kendskab til sammenhængen mellem dyrs hjerner og adfærd – en viden, som vi stadig kun så småt er ved at få etableret. Med udgangspunkt i nogle af de historiske forsøg på at forklare forskelle og ligheder mellem dyr og menneske, vil vi forsøge at tegne et billede af vores nuværende viden om dyrs adfærd og mentale egenskaber og forsøge at give et bud på, hvordan vi kan bruge denne viden til at skabe et mere nuanceret billede af os selv.”

I løbet af de 2*45 minutter kom vi gennem en række af de forskellige måder, man gennem tiderne har set på dyrene og deres mentale egenskaber på – og sluttede cirklen med at se på, hvad den moderne hjerneforskning har lært os om forskelle og ligheder mellem dyr og mennesker.

Det var tale om et foredrag primært skræddersyet til lejligheden – men skulle andre være interesseret, er det ikke umuligt, at vi kunne finde ud af noget …

 

Posted in: arrangementer