af Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed.

 

Svend Brinkmann: Hjernen er hot stof. Politiken d.  11. oktober 2015. 4 ud af 6 hjerter.

Ros(er):

”Thomas Thaulov Raab er en dygtig videnskabsformidler, der længe har beskæftiget sig med hjernen.”

”Det er et imponerende og prægtigt værk, baseret på en enorm mængde research inden for især neurovidenskab, adfærdsbiologi og filosofi, og forfatteren har en herlig evne til at lade sig lede af sagen uden smålig skelen til (ofte arbitrære) grænsedragninger mellem de enkelte videnskaber.”

”Bogen er i øvrigt generøst illustreret med humoristiske tegninger.”

Tidsler:

”Forfatteren … ender efter min mening med for skråsikkert at tilslutte sig det, som mange kalder en repræsentationsteori, der kort fortalt går ud på at indse – med forfatterens egne ord – ”at det, vi oplever, netop ikke er verden omkring os. Det, vi oplever, er hjernens aktivitet”.”

”… moderne teorier, der ser erkendelsen som kropsligt og kontekstuelt forankret (eng.: embodied og embedded), og som dermed undgår repræsentationsteoriernes fordobling af verden (hvor vi ikke erkender verden, men kun vore repræsentationer af den), … spiller desværre ingen rolle i en i øvrigt glimrende bog.”

 

Steen Nepper Larsen: Et imponerende værk om hjernens opdigtede verden. Information, d. 21. november 2015.

Ros(er): 

”Thaulov Raab besidder et gedigent talent for videnskabsformidling, og kyndigt bliver læseren ført igennem hjerneforskningens og neurovidenskabens snørklede historie, introduceret til hjernens svimlende biologi og inviteret til at filosofere over, hvordan hjernen og bevidstheden er blevet opfattet inden for en lang række forskellige videnskaber og af en perlerække af eksperimentelle praktikere og tænksomme ånder.”

”Dertil kommer, at forfatteren, … skriver et forbilledligt dansk, og at bogen er klart disponeret, spækket med faktabokse og illustrationer og sat smittende op på lækkert tykt papir.”

Tidsler:

”[Forfatteren] formår ikke i denne ellers så læsværdige bog at demonstrere, hvordan hjernens plasticitet hænger intimt sammen med kropslige bevægelser, begivenheder i verdens gang og med det sociale liv, der synes at synkronisere os med hinanden på måder, der næppe kan kortlægges af hjerneforskningen uden gevaldige og nysgerrige sideblik til sociologien, antropologien, kultur- og sprogvidenskaberne..”

 

Svar på tiltale:

Selvom det generelt er usexet at gøre indsigelser mod anmeldelser af egne bøger, der jo udgør anmelderens egen (berettigede) holdning  til bogen, rejser både Svend Brinkmann og Steen Nepper Larsen i deres ellers positive anmeldelser nogle (delvist samstemmende) kritikpunkter, som jeg – naturligvis, fristes jeg til at skrive – ikke er enig i.

De fortjener derfor at få svar på tiltale.

For at tydeliggøre hvorfor jeg ikke mener, at de har ret i deres (overordnet set ganske berettigede) kritik, har jeg udformet nedenstående modsvar, som forhåbentlig kan gøre tydeligt, hvor de enten går fejl af mine pointer – eller ganske simpelt tager fejl.

Hjernen er ikke kun hot stof. Et svar til Svend Brinkmann.

Kroppens falske førsteviolin. Et svar til Steen Nepper Larsen.