FOREDRAG OM HJERNEN

Er I interesserede i et spændende, begavet og underholdende foredrag om hjernen, om mennesker og om videnskab, så kontakt mig på undertegnede nummer eller mail. Jeg har tidligere holdt foredrag om en bred vifte af emner, som har relation til hjernen og hvordan vi handler, tænker og føler, som jeg også har skrevet om i mine bøger: Hvordan hjernen danner vores sanse- og bevidsthedsoplevelse, hjernemyter, dyrs hjerner, teenagehjernen, hjernens oprindelse og udvikling, humor, læsning og talforståelse, motorik og bevægelse, hjernens motivationssystemer, hjernens aldring, osv.

Ring endelig og hør ad!

Jeg har gennem mere end halvandet årti rejst landet tyndt og holdt foredrag for foreninger, virksomheder, klubber, etc. om mennesker, hjerner og videnskab.

Alle foredrag er baseret på min grundlæggende overbevisning om, at et godt foredrag både bør være underholdende, oplysende og lærerigt: En oplevelse, som både giver tilhørerne et smil på læben, lidt mere mellem ørene – og også gerne noget at tænke videre over.

NYE EMNER (2020):

Det fremadskuende menneske

Menneskers valg og handlinger og valg styres hovedsageligt af vores ønsker, håb og bekymringer for fremtiden. Vi er dermed ikke, som man ofte har hævdet, et produkt af vores fortid, men i langt højere grad et produkt af vores egne forestillinger om fremtiden. Dette har en helt afgørende betydning for, hvordan vi skal forstå og fortolke menneskelige handlinger, holdninger og valg.

Hjerner på arbejde

Den videnskabelig beskrivelse af menneskets psykologi har gennem de senere år gennemgået en voldsom forandring. Det har naturligvis også stor betydning for den måde, vi opfatter os selv på i relation til vores arbejdsliv. Læs mere her.

TIDLIGERE EMNER:

På sporet af det menneskelige

En rundtur i det moderne videnskabelige menneskebillede.

Hukommelsen … et foredrag, du aldrig glemmer!

Dit uundværlige indblik i hukommelsens væsen.

Verden set fra hjernen

Hvordan hjernen former vores oplevelse af virkeligheden.

Den foranderlige hjerne

Om hvordan hjernen reagerer på omvæltninger og forandringer.

KONTAKT:

Eller book direkte på:

Foredragsportalen (info@foredragsportalen.dk) 70 26 01 00 eller hjemmesiden Bifald.dk

NK Music (mail@nkmusic.dk) 70 20 36 48 eller hjemmesiden Nkmusic