“Hjernekisten” er et samlested for tekster som – på den ene eller anden måde – relaterer til:

1) alt det som rummes i “hjernekisten” (ty. Hirnkasten, lat. cista cerebri), dvs. kraniekassen.

2) alle de øvrige emner og interesser, som fra tid til anden rumsterer i min egen personlige hjernekiste.

 

ad. 1. Det latinske “cista cerebri” kan imidlertid også betyde en form for skrin eller helligdom, “hjerneskrinet”, og referer til at der med tiden forhåbentlig også vil blive løftet på sløret for nogle af hjernens mange hemmeligheder her på siden.

ad. 2. Det er således – ganske som Henrik Pontoppidan i hans selvbiografiske ” Hvad Hjernekisten gemte” – min hensigt at “fremdrage et og andet Kuriosum fra Bunden af Hjernens Kramkiste.”

God fornøjelse!