Posted by on 25/01/2013

 

Af alle mulige danske oversættelser af den smukke, men også noget bedagede, latinske betegnelse for den akademiske grad, som jeg er indehaver af (”magister artium”), er den mest vidunderlige, jeg hidtil er faldet over, uden tvivl:

”Mester i bogelig list”. (*)

Betegnelsen synes så meget desto mere passende i betragtning af, at min primære uddannelse er inden for litteraturvidenskab, som i sandhed er læren om forståelsen af mekanismerne bag den ”boglige list”, med en god portion sprogvidenskab, og min primære beskæftigelse er at skrive (og hjælpe andre med det), og dermed forføre andre med min ”boglige list”.

Jeg vil derfor seriøst overveje, om jeg i fremtiden skal insistere på udelukkende at blive tituleret som ”mester i boglig list”!

Om man i den sammenhæng skal forstå ordet list i dets oprindelige betydning, som kløgt, forstand, kunst, kyndighed og dygtighed, eller i dets nudanske betydning ”(evne til) snedig og udspekuleret planlægning og udførelse af planen med det formål at narre nogen så man selv opnår en fordel”, vil jeg lade det være op til den enkelte at vurdere.

 

* bl.a. brugt om forfatteren Bernardus til middelalderværket En fortabt sjæls kæremål på kroppen. Til tider også ”boglig”, som f.eks. hos Kristoffer Nyrop (1901) Ordenes liv. Det schubotheske forlag, København, side 33.

Posted in: mig