hvis vi ikke ved hvor vi kommer fra, kan vi heller ikke vide, hvor vi skal hen...

 

De fleste af mine hovedinteresser kan sammenfattes under overskriften “oprindelse”:

… hvordan vores nuværende mentale egenskaber er resultatet af en lang evolutionær udvikling, hvordan vores kultur og samfund er blevet formet og præget af gennem århundrederne, hvordan vores individuelle opfattelse af verden forandrer sig gennem livet …

 

Når jeg er så optaget... læs mere ...


Tænk nu, hvis ...

Tænk nu, hvis svarene på alle livets store spørgsmål allerede fandtes derude – men at ingen blot formåede at formulere dem?

Den traditionelle videnskab arbejder typisk ud fra en metode, som går ud på at opdele de spørgsmål man ønsker at besvare, i så små delspørgsmål som muligt. Dette er fuldt... læs mere ...