hårde facts om bløde værdier

Produktivitet, effektivitet, gevinst, overskud … vi er med tiden blevet vant til at opgøre resultatet af vores anstrengelser i tal. Men forudsætningerne for vores præstationer – og for at vi er tilfredse med det, vi præsterer eller ønsker at yde mere – er ikke så lette at sætte tal på.

De faktorer som er helt afgørende for vores engagement og motivation falder således typisk igennem alle de traditionelle måder at måle vores effektivitet på. Dette gælder ikke mindst afgørende sociale faktorer såsom tillid, respekt, retfærdighed, anerkendelse osv.

Der har derfor været en tendens til at betragte sådanne faktorer som ”bløde”. Ikke desto mindre har de vist sig også at have en afgørende indflydelse, ikke blot på vores generelle tilfredshed og arbejdsglæde, men også for de tal, som i sidste ende ender på bundlinjen.

 

Nøglen til at forstå disse faktorer ligger i virkeligheden i en forståelse for, at menneskehjernen – frem for alt – er en social hjerne. De bagvedliggende mekanismer bag en lang række af de sociale faktorer, som i sidste ende er afgørende for vores villighed til – og ønske om – at yde en indsats, beror således på en række biologiske mekanismer, som vi i stadig stigende grad i dag kan både forstå og beskrive.

I takt med at den moderne hjerneforskning i stadig grad afdækker disse faktorer, er der ikke længere nogen undskyldning for udelukkende at kigge på sine regneark. De faktorer, som vi har været vant til at afskrive som “bløde”, kan således i stigende grad underbygges af ”hårde” videnskabelige facts.

Foredraget gennemgår nogle af disse ”hårde facts” og hvad de betyder for vores engagement og motivation.

 

Varighed: 45-60 min. + evt. spørgetid.

BOOKING: kontakt Nkmusic på tlf. 70 20 36 48

– eller besøg deres hjemmeside.