– en historie om os selv

I takt med at naturvidenskaben – med bl.a. hjerneforskningen og de forskellige “neuro“-videnskaber i front – i stigende grad er begyndt at beskæftige sig med mennesket som forskningsobjekt, stiger behovet for at forstå hvordan vores menneskelige egenskaber egentlig er opstået. Svaret på dette spørgsmål kan med fordel søges i menneskehjernens evolutionshistorie. Den eneste måde vi kan håbe at få et indblik i denne udvikling på, er imidlertid ved at sammenligne menneskehjernen og dens funktioner med dyrenes og deres hjerner.

Forståelsen af mennesket og menneskehjernen kræver kort sagt et indgående kendskab til sammenhængen mellem dyrs hjerner og adfærd – en viden, som vi stadig kun så småt er ved at få etableret. Med udgangspunkt i nogle af de historiske forsøg på at forklare forskelle og ligheder mellem dyr og menneske, vil vi forsøge at tegne et billede af vores nuværende viden om dyrs adfærd og mentale egenskaber, og forsøge at give et bud på, hvordan vi kan bruge denne viden til at skabe et mere nuanceret billede af os selv.

Varighed: 2 * 45 min. + evt. spørgetid.

BOOKING: kontakt Nkmusic på tlf. 70 20 36 48

– eller besøg deres hjemmeside.