Posted by on 08/05/2012

Tænk nu, hvis svarene på alle livets store spørgsmål allerede fandtes derude – men at ingen blot formåede at formulere dem?

Den traditionelle videnskab arbejder typisk ud fra en metode, som går ud på at opdele de spørgsmål man ønsker at besvare, i så små delspørgsmål som muligt. Dette er fuldt forståeligt – derved sikrer man nemlig bedst muligt, at man også rent faktisk får svar på de spørgsmål, man stiller.

Metoden har imidlertid den svaghed, at mens man får besvaret en lang række delspørgsmål, glider de større – og ofte i sidste ende: vigtigere – spørgsmål end ganske simpelt af hænde.

Resultatet er det velkendte: spørger man ind til det “videnskabelige verdensbillede”, får man ofte det indtryk, at det man mener at vide, er langt mere banalt, detaljefikseret og mekanistisk, end den virkelighed som vi immervæk alle oplever hver evig eneste dag.

Det har derfor altid været mit mål ikke at blive skræmt af de svære spørgsmål, men derimod at forsøge at danne bro mellem videnskabens “flueknepperi” – og de virkeligt vigtige spørgsmål om hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Måske overraskende viser det sig faktisk, at også svarene på selv de store spørgsmål faktisk er der ude – hvis blot man kan læse og formår at se ordentligt efter!

Posted in: generelt, strøtanker