HUMAN – På sporet af det menneskelige er en bog om, hvem vi er som mennesker. Det er en fortælling om, hvordan vi opfatter og har opfattet gennem tiderne – hvordan vi tænker om os selv og hinanden og hvad det betyder for vores menneskesyn.

HUMAN er på en og samme tid en beskrivelse af nutidens naturvidenskabelige forståelse af mennesket og en humanistisk fortale for nødvendigheden af at tage menneskets håb, drømme og ambitioner alvorligt og lade dem indgå i en nutidsvarende forståelse af mennesket.

Undervejs tager vi livtag med nogle af de mange facetter af mennesket og lærer nye sider af os selv at kende, både på godt og på ondt. Mennesket er kendetegnet ved at være et væsen, som aktivt ikke blot kan tage, men også automatisk tager stilling til sine egne handlinger. Et træk, vi er nødt til at skynde på, frem for at gemme væk, hvis vi vil bevare vores menneskelighed.